Pravniki lingvisti

Domača stran > Pravniki lingvisti

Ste pravnica oziroma pravnik, govorite več jezikov in vas zanima mednarodna poklicna pot?

EU išče visokokvalificirane pravnice lingvistke in pravnike lingviste za bolgarščino, češčino, francoščino, irščino, madžarščino in poljščino. Zaposlene uradnice in uradniki (razred AD 7) bodo večinoma delali v Evropskem parlamentu, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji.

Pri svojem delu boste revidirali pravna besedila EU v jeziku natečaja glede na vsaj dva druga jezika in svetovali pri pripravi zakonodajnih besedil. Sodelovali boste pri zakonodajnih postopkih v vseh njihovih fazah in imeli svetovalno vlogo, pri čemer boste zagotavljali kakovost priprave pravnih aktov in spoštovanje formalnih pravil pri oblikovanju zakonodajnih besedil. Pravnice lingvistke in pravniki lingvisti pri delu uporabljajo standardna orodja informacijske tehnologije in druga orodja pisarniške tehnologije ter imajo redne stike z različnimi udeleženci zakonodajnega postopka.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU in odlično znanje vsaj 3 jezikov EU: odlično znanje 1. jezika (jezik natečaja), temeljito znanje angleščine (2. jezik) in temeljito znanje 3. jezika (enega od 24 uradnih jezikov EU, ki ne sme biti isti kot 1. in 2. jezik).

Poleg tega morate imeti raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu visokošolskemu študiju bolgarskega, češkega, francoskega/belgijskega/luksemburškega, madžarskega ali poljskega prava. Če se prijavljate za irščino, morate imeti diplomo iz prava, pridobljeno na Irskem ali v Združenem kraljestvu.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 21. januarja 2021.