Juristlingvister

Förstasida > Juristlingvister

Är du en flerspråkig jurist som är intresserad av att göra karriär utomlands?

EU söker högutbildade juristlingvister med bulgariska, tjeckiska, franska, iriska, ungerska eller polska som huvudspråk. Om du erbjuds anställning (lönegrad AD 7) kan du få jobba vid Europaparlamentet, Europeiska unionens råd eller EU-kommissionen.

Som juristlingvist får du granska EU:s juridiska texter på uttagningsprovets språk utifrån minst två andra språk och ge råd vid utformningen av lagstiftningen. Din huvuduppgift är att följa lagstiftningsförfaranden under hela processen och som rådgivare se till att den redaktionella kvaliteten och de formella kraven på rättsakterna upprätthålls. Som juristlingvist arbetar du med vanliga it-verktyg och andra kontorsverktyg och har regelbundna kontakter med de olika aktörerna i lagstiftningsprocessen.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Där arbetar internationella team med personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare och behärskar minst tre EU-språk – perfekta kunskaper i språk 1 (uttagningsprovets språk), fördjupade kunskaper i engelska (språk 2) och fördjupade kunskaper i språk 3 (ett av EU:s 24 officiella språk men ett annat språk än språk 1 och språk 2) – så kan du vara den vi söker.

Du ska dessutom ha en avslutad universitetsexamen i bulgarisk, tjeckisk, fransk/belgisk/luxemburgisk, ungersk eller polsk rätt. Iriskspråkiga sökande måste ha en examen i juridik från Irland eller Storbritannien.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 21 januari 2021.