Юрист-лингвисти

Начало > Юрист-лингвисти

Имате ли квалификации по датско, гръцко/кипърско, френско/белгийско/люксембургско, хърватско или полско право? Значи можете да станете един от следващите юрист-лингвисти на степен AD7 в Съда на Европейския съюз в Люксембург!

Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на Европейския съюз и, в сътрудничество със съдилищата и трибуналите на държавите членки, отговаря за еднаквото тълкуване и прилагане на правото на ЕС във всички държави членки и за неговото спазване от страна на държавите и институциите на ЕС.

В качеството си на юрист-лингвист вие ще превеждате сложни правни текстове, като например решения на Съда на ЕС и на Общия съд, заключения на генералните адвокати и писмени изявления, от поне два официални езика на ЕС на вашия основен език. С работата си в центъра на правосъдието в ЕС вие ще играете ключова роля при предоставянето на правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите отдели на Съда.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС с отлични познания по поне 3 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (език на конкурса), език 2 (задълбочени познания по френски език) и език 3 (задълбочени познания по един от 24-те официални езика на ЕС), тогава точно вие ни трябвате! Моля, имайте предвид, че ако вашият език 1 е френски, трябва да имате задълбочени познания по нидерландски, немски, фински, унгарски, италиански, полски, португалски, испански или шведски като език 2.

Не забравяйте, че трябва да сте завършили висше образование по датско, гръцко/кипърско, френско/белгийско/люксембургско, хърватско или полско право.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на страниците за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 5 март 2020 г.

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове по писмен превод

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса