Právníci-lingvisté

Úvod > Právníci-lingvisté

Máte kvalifikaci v oblasti buď dánského, řeckého/kyperského, francouzského/belgického/lucemburského, chorvatského nebo polského práva? Pak se můžete stát jedním z právníků-lingvistů v platové třídě AD7 působících na Evropském soudním dvoře v Lucemburku!

Evropský soudní dvůr je soudním orgánem Evropské unie a ve spolupráci se soudy členských států odpovídá za zajištění toho, že právo EU je v každém členském státě vykládáno a uplatňováno stejným způsobem a že všechny členské státy a orgány EU ho dodržují.

Jako právník-lingvista musíte být schopni překládat složité právní texty (například rozsudky Soudního dvora a Tribunálu, stanoviska generálních advokátů či spisy účastníků řízení) z minimálně dvou úředních jazyků EU do vašeho hlavního jazyka. Budete pracovat v ústředí celoevropské justice, a budete proto hrát klíčovou úlohu při poskytování právních analýz ve spolupráci se soudními kancelářemi a ostatními útvary Soudního dvora.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít vynikající znalost alespoň 3 úředních jazyků EU: výbornou znalost jazyka 1 (jazyk výběrového řízení), jazyka 2 (důkladná znalost francouzštiny) a jazyka 3 (důkladná znalost jednoho z 24 úředních jazyků EU). Vezměte prosím na vědomí, že pokud je vaším jazykem 1 francouzština, musíte mít také důkladnou znalost finštiny, italštiny, maďarštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, španělštiny nebo švédštiny (tj. váš jazyk 2).

Dalším předpokladem je dokončené vysokoškolské studium dánského, řeckého/kyperského, francouzského/belgického/lucemburského, chorvatského nebo polského práva.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 5. března 2020.

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Překladatelské testy

Hodnotící centrum

Rezervní seznam