Jurist-lingvister

Forside > Jurist-lingvister

Har du en dansk, græsk/cypriotisk, fransk/belgisk/luxembourgsk, kroatisk eller polsk universitetsuddannelse i jura? Så kan du blive en af de nye jurist-lingvister i lønramme AD7 ved Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg!

EU-Domstolen er Den Europæiske Unions retsmyndighed og er i samarbejde med EU-landenes domstole ansvarlig for at sikre, at EU-retten fortolkes og anvendes på samme måde i de enkelte lande, og at alle medlemslande og EU-institutioner overholder den.

Som jurist-lingvist oversætter du komplekse retsakter, f.eks. Domstolens og Rettens domme, generaladvokaternes forslag til afgørelse og skriftlige indlæg fra mindst to officielle EU-sprog til dit hovedsprog. Du kommer til at arbejde i hjertet af EU's retsvæsen, hvor du spiller en central rolle i forbindelse med udarbejdelsen af juridiske analyser i samarbejde med justitskontorerne og andre af Domstolens afdelinger.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

Hvis du er EU-borger med et indgående kendskab til mindst 3 EU-sprog: perfekt kendskab til sprog 1 (udvælgelsesprøvens sprog), sprog 2 (indgående kendskab til fransk) og sprog 3 (indgående kendskab til et af de 24 officielle EU-sprog), så er det dig, vi leder efter! Bemærk, at hvis dit sprog 1 er fransk, skal du have indgående kendskab til nederlandsk, tysk, finsk, ungarsk, italiensk, polsk, portugisisk, spansk, eller svensk som sprog 2.

Bemærk, at du skal have afsluttet en dansk, græsk/cypriotisk, fransk/belgisk/luxembourgsk, kroatisk eller polsk universitetsuddannelse i jura.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiderne nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 5. marts 2020.

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Oversættelsestests

Assessmentcenter

Reserveliste