Γλωσσομαθείς νομικοί

Αρχική σελίδα > Γλωσσομαθείς νομικοί

Έχετε ειδίκευση στο δανικό, ελληνικό/κυπριακό, γαλλικό/βελγικό/λουξεμβουργιανό, κροατικό ή πολωνικό δίκαιο; Τότε μπορεί να είστε ένας από τους μελλοντικούς γλωσσομαθείς νομικούς βαθμού AD7 που θα προσληφθούν ως υπάλληλοι του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι η δικαστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, είναι αρμόδιο να διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε κράτος μέλος και ότι όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται από αυτό.

Ως γλωσσομαθής νομικός θα μεταφράζετε σύνθετα νομικά κείμενα, όπως, αποφάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, γνώμες των γενικών εισαγγελέων και γραπτά υπομνήματα από τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ στην κύρια γλώσσα σας. Ως εργαζόμενοι στον πυρήνα της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, θα έχετε σημαντικό ρόλο στην παροχή νομικών αναλύσεων σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ με άριστη γνώση τουλάχιστον 3 γλωσσών της ΕΕ: άπταιστη γνώση της γλώσσας 1 (γλώσσα του διαγωνισμού) και πολύ καλή γνώση της γλώσσας 2 (γαλλικά) και της γλώσσας 3 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ), είστε το κατάλληλο πρόσωπο! Σημειώστε ότι αν έχετε ως γλώσσα 1 τα γαλλικά, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ως γλώσσα 2 τα ολλανδικά, τα γερμανικά, τα γερμανικά, τα φινλανδικά, τα ουγγρικά, τα ιταλικά, τα πολωνικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά ή τα σουηδικά.

Έχετε επίσης υπόψη σας ότι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές στο δανικό, ελληνικό/κυπριακό, γαλλικό/βελγικό/λουξεμβουργιανό, κροατικό ή πολωνικό δίκαιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στις σελίδες της αίτησης υποψηφιότητας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 5 Μαρτίου 2020.

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες μετάφρασης

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος