Juristid-lingvistid

Avaleht > Juristid-lingvistid

Kas Teil on kvalifikatsioon Taani, Kreeka/Küprose, Prantsuse/Belgia/Luksemburgi, Horvaatia või Poola õiguse alal? Siis saate kandideerida Luxembourgis asuva Euroopa Kohtu juristi-lingvisti ametikohale (palgaaste AD 7).

Euroopa Kohus on Euroopa Liidu õigusasutus, mis tagab koostöös liikmesriikide kohtutega, et ELi õigust tõlgendatakse ja kohaldatakse kõigis liikmesriikides ühtmoodi ning et kõik liikmesriigid ja ELi institutsioonid peavad sellest kinni.

Juristid-lingvistid tõlgivad keerulisi õigustekste, nagu Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsused, kohtujuristi ettepanekud, poolte kirjalikud seisukohad, vähemalt kahest ELi ametlikust keelest oma põhikeelde. ELi õiguse valdkonna keskmes töötades mängivad nad olulist rolli õigusliku analüüsi tegemises koostöös kohtukantseleide ja muude kohtu teenistustega.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate väga heal tasemel vähemalt kolme ELi keelt – suurepäraselt 1. keelt (konkursi keel), väga hästi 2. keelt (prantsuse keel) ja väga hästi 3. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest) –, siis esitage kandideerimisavaldus! Kui Teie 1. keel on prantsuse keel, peab Teie 2. keel, mille väga head oskust nõutakse, olema hispaania, hollandi, itaalia, poola, portugali, rootsi, saksa, soome või ungari keel.

Teil peab olema haridustase, mis vastab lõpetatud ülikooliõpingutele Taani, Kreeka/Küprose, Prantsuse/Belgia/Luksemburgi, Horvaatia või Poola õiguse erialal.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 5. märtsist 2020.

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Kirjaliku tõlke testid

Hindamiskeskus

Reservnimekiri