Dlítheangeolaithe

Etusivu > Dlítheangeolaithe

An bhfuil tú cáilithe i ndlí na Danmhairge, na Gréige/na Cipire, na Fraince/na Beilge/Lucsamburg, na Cróite nó na Polainne? Má tá, is féidir leat a bheith ar dhuine de na chéad dlítheangeolaithe eile a earcófar ar ghrád AD7 i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg!

Is í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh údarás breithiúnach an Aontais Eorpaigh agus is uirthi, agus í ag obair i gcomhar le cúirteanna agus binsí na mBallstát, atá an cúram a chinntiú go léirmhínítear agus go gcuirtear i bhfeidhm dlí an Aontais ar aon bhealach amháin i ngach Ballstát agus go gcloíonn na Ballstáit uile agus institiúidí uile an Aontais léi.

I do cháil mar dhlítheangeolaí, beidh tú ag aistriú téacsanna casta dlí, amhail cinntí ón gCúirt Bhreithiúnais agus ón gCúirt Ghinearálta, tuairimí ó na habhcóidí ginearálta agus pléadálacha i scríbhinn ó dhá theanga oifigiúla ar a laghad de chuid an Aontais go dtí do phríomhtheanga. Agus tú ag obair i gcroílár cheartas an Aontais, beidh ról tábhachtach agat ó thaobh anailísí dlí a chur ar fáil i gcomhar le Clárlanna agus le ranna eile den Chúirt Bhreithiúnais.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir san aon slí amháin agus an rochtain chéanna ar dheiseanna fostaíochta a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus sáreolas agat ar thrí cinn de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar a laghad: sáreolas ar theanga 1 (teanga an chomórtais), ar theanga 2 (máistreacht ar an bhFraincis) agus ar theanga 3 (máistreacht ar cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh), ansin is tú an duine atá á lorg againn! Más í an Fhraincis a roghnaigh tú mar theanga 2, tabhair do d'aire go dteastaíonn máistreacht uait ar an Ollainnis, ar an nGearmáinis, ar an bhFionlainnis, ar an Ungáiris, ar an Iodáilis, ar an bPolainnis, ar an bPortaingéilis, ar an Spáinnis nó ar an tSualainnis mar theanga 2.

Cuimhnigh nach mór duit cúrsa iomlán ollscoile a bheith críochnaithe agat i ndlí na Danmhairge, na Gréige/na Cipire, na Fraince/na Beilge/Lucsamburg, na Cróite nó na Polainne.

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 5 Márta 2020.

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Na trialacha aistriúcháin

Ionad Measúnaithe

Painéal