Pravnici lingvisti

Početna stranica > Pravnici lingvisti

Imate diplomu iz danskog, grčkog/ciparskog, francuskog/belgijskog/luksemburškog, hrvatskog ili poljskog prava? Možda ste baš vi jedan od pravnika lingvista koji će se u razredu AD 7 uskoro zaposliti na Sudu Europske unije u Luxembourgu!

Sud Europske unije pravosudno je tijelo Europske unije te je u suradnji sa sudovima država članica odgovoran za jednako tumačenje i primjenu prava EU-a u svakoj državi članici i za poštovanje toga prava u svim državama članicama i institucijama EU-a.

Kao pravnik lingvist prevodit ćete složene pravne tekstove, kao što su presude Suda i Općeg suda, mišljenja nezavisnih odvjetnika i pisani podnesci s barem dva službena jezika EU-a na svoj glavni jezik. Radit ćete u pravosudnom središtu EU-a i imat ćete važnu ulogu u obavljanju pravne analize u suradnji s tajništvom i drugim odjelima Suda.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga se EPSO trudi svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Ako ste građanin EU-a s izvrsnim znanjem najmanje 3 jezika EU-a, odnosno savršeno znate jezik 1 (jezik za koji se natječaj organizira), a temeljito jezik 2 (francuski) i jezik 3 (jedan od 24 službena jezika EU-a), onda tražimo upravo vas! Ako je vaš jezik 1 francuski, potrebno vam je temeljito znanje nizozemskog, njemačkog, finskog, mađarskog, talijanskog, poljskog, portugalskog, španjolskog ili švedskog kao jezika 2.

Nužno je da ste završili sveučilišni studij danskog, grčkog/ciparskog, francuskog/belgijskog/luksemburškog, hrvatskog ili poljskog prava.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Rok za prijavu počinje 5. ožujka 2020.

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Testovi prevođenja

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata