Teisininkai lingvistai

Pradžia > Teisininkai lingvistai

Turite Danijos, Graikijos / Kipro, Prancūzijos / Belgijos / Liuksemburgo, Kroatijos arba Lenkijos teisės srities kvalifikaciją? Tuomet galite tapti vienu iš Liuksemburge įsteigtame Teisingumo Teisme įsidarbinsiančių AD 7 lygio teisininkų lingvistų.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra Europos Sąjungos teisminė institucija, kurios užduotis yra bendradarbiaujant su valstybių narių teismais ir tribunolais užtikrinti, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma kiekvienoje valstybėje narėje ir kad jos laikytųsi visos valstybės narės ir ES institucijos.

Teisininkai lingvistai verčia sudėtingus teisinius tekstus, kaip antai Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo sprendimus, generalinių advokatų išvadas ir rašytinius šalių pareiškimus, iš bent dviejų oficialiųjų ES kalbų į savo pagrindinę kalbą. Dirbdami pačiame ES teisingumo sistemos centre jie atlieka labai svarbų vaidmenį rengiant teisines analizes kartu su Teisingumo Teismo kanceliarija ir kitais skyriais.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia taikyti lygių galimybių politiką, vienodai vertinti visus kandidatus ir sudaryti jiems vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite tam skirtame mūsų tinklalapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Jei esate ES pilietis ir puikiai mokate bent tris ES kalbas, konkrečiai, puikiai mokate 1-ąją kalbą (konkurso kalbą) ir labai gerai mokate 2-ąją kalbą (prancūzų) bei 3-iąją kalbą (vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų), ieškome būtent jūsų! Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei jūsų 1-oji kalba yra prancūzų, kaip 2-ąją kalbą turite labai gerai mokėti ispanų, italų, lenkų, nyderlandų, portugalų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių kalbą.

Atsiminkite, kad turite turėti užbaigtą Danijos, Graikijos / Kipro, Prancūzijos / Belgijos / Liuksemburgo, Kroatijos arba Lenkijos teisės srities universitetinį išsilavinimą.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą, paskelbtame toliau nurodytame paraiškos teikimo tinklalapyje.

Paraiškas galima teikti nuo 2020 m. kovo 5 d.

 

Atrankos procedūros apžvalga: 

Paraiška

Vertimo raštu testai

Vertinimo centras

Rezervo sąrašas