Juristi lingvisti

Sākumlapa > Juristi lingvisti

Vai jums ir augstākās izglītības diploms Dānijas, Grieķijas/Kipras, Francijas/Beļģijas/Luksemburgas, Horvātijas vai Polijas tiesībās? Ja tā, tad piesakieties uz jurista lingvista vakanci AD7 pakāpē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā!

Eiropas Savienības Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde, un tā sadarbībā ar dalībvalstu tiesām ir atbildīga par to, lai ES tiesību akti visās dalībvalstīs tiktu interpretēti un piemēroti vienādi un lai tos ievērotu gan dalībvalstis, gan ES iestādes.

juristam lingvistam jums jāspēj tulkot sarežģīti juridiski dokumenti, tādi kā Tiesas un Vispārējās tiesas spriedumi, ģenerāladvokātu atzinumi un procesuālie raksti no vismaz divām oficiālajām ES valodām savā dzimtajā valodā. Strādājot ES Tiesā, jums būs jāveic svarīgs juridiskas analīzes darbs sadarbībā ar Tiesas kancelejām un citiem tās dienestiem.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus pielāgojumus atlases testu kārtošanai, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Ja esat ES pilsonis ar izcilām vismaz 3 ES oficiālo valodu zināšanām — jums ir teicamas 1. valodas (konkursa valoda) zināšanas un ļoti labas 2. valodas (franču) un 3. valodas (viena no 24 ES oficiālajām valodām) zināšanas —, piesakieties! Ņemiet vērā, ka, ja jūsu 1. valoda ir franču valoda, jums ir vajadzīgas ļoti labas nīderlandiešu, vācu, somu, ungāru, itāļu, poļu, portugāļu, spāņu vai zviedru valodas zināšanas kā 2. valoda.

Ņemiet vērā, ka jums jābūt pabeigtai augstākajai izglītībai Dānijas, Grieķijas/Kipras, Francijas/Beļģijas/Luksemburgas, Horvātijas vai Polijas tiesībās.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, ko atradīsit zemāk.

Pieteikšanās periods sākas 2020. gada 5. martā.

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Tulkošanas pārbaudījumi

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts