Pravniki lingvisti

Domača stran > Pravniki lingvisti

Ste usposobljeni na področju danskega, grškega/ciprskega, francoskega/belgijskega/luksemburškega, hrvaškega ali poljskega prava? Mogoče boste ravno vi med pravniki lingvisti v razredu AD 7, ki se bodo zaposlili na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

Evropsko sodišče je pravosodni organ Evropske unije in je v sodelovanju s sodišči držav članic odgovorno za zagotavljanje, da se pravo EU v vsaki državi članici razlaga in uporablja na enak način ter da ga vse države članice in institucije EU spoštujejo.

Kot pravnik lingvist boste prevajali kompleksna pravna besedila, kot so sodbe Sodišča in Splošnega sodišča, mnenja generalnih pravobranilcev in pisne vloge strank iz najmanj dveh uradnih jezikov EU v vaš glavni jezik. Delali boste v središču pravosodnega sistema EU in imeli ključno vlogo pri zagotavljanju pravnih analiz v sodelovanju s sodnimi tajništvi in drugimi službami Sodišča.

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Imate potrebna znanja?

Ste državljan/-ka EU z odličnim znanjem vsaj 3 jezikov EU: če imate odlično znanje 1. jezika (jezik natečaja), 2. jezika (temeljito znanje francoščine) in 3. jezika (temeljito znanje enega od 24 uradnih jezikov EU), ste oseba, ki jo iščemo. Če je vaš 1. jezik francoščina, je potrebno temeljito znanje 2. jezika (nizozemščina, nemščina, finščina, madžarščina, italijanščina, poljščina, portugalščina, španščina ali švedščina).

Upoštevajte, da morate imeti zaključen univerzitetni študij iz danskega, grškega/ciprskega, francoskega/belgijskega/luksemburškega, hrvaškega ali poljskega prava.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na straneh za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati s 5. marcem 2020.

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Testi prevajanja

Ocenjevalni center

Rezervni seznam