Juristlingvister

Förstasida > Juristlingvister

Har du en universitetsexamen inom dansk, grekisk/cypriotisk, fransk/belgisk/luxemburgsk, kroatisk eller polsk rätt? Då kan du bli en av EU-domstolens nya juristlingvister (lönegrad AD 7) i Luxemburg!

EU-domstolen är EU:s dömande myndighet, som tillsammans med medlemsländernas domstolar ser till att EU-rätten tolkas och tillämpas på samma sätt i varje medlemsland och att alla medlemsländer och EU-institutioner följer den.

Som juristlingvist översätter du komplexa juridiska texter, t.ex. domar från domstolen och tribunalen, generaladvokaternas förslag till avgöranden och skriftliga inlagor, från minst två officiella EU-språk till ditt huvudspråk. Du får en viktig roll i centrum av EU:s rättsväsende där du gör rättsliga analyser tillsammans med domstolens kanslier och andra avdelningar.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och ha utmärkta kunskaper i minst tre EU-språk – perfekta kunskaper i uttagningsprovets språk (språk 1) samt fördjupade kunskaper i franska (språk 2) och ett annat av de 24 officiella EU-språken (språk 3). Om du gör uttagningsprovet på franska måste du i stället välja finska, italienska, nederländska, polska, portugisiska, spanska, svenska, tyska eller ungerska som språk 2.

Du måste också ha en universitetsexamen i dansk, grekisk/cypriotisk, fransk/belgisk/luxemburgsk, kroatisk eller polsk rätt.

I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om kraven.

Du kan söka från den 5 mars 2020.

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Översättningsprov

Utvärderingscentrum

Reservlista