Езикови асистенти

Начало > Езикови асистенти

Умеете да боравите с думите? Владеете граматиката безупречно? Пригответе се тогава да използвате езиковите си умения в международна среда.

Институциите на ЕС търсят езикови асистенти (AST 1) с хърватски, нидерландски, естонски, италиански, полски и португалски език.

В качеството си на езиков асистент ще помагате на лингвистите, преводачите и юрист-лингвистите при превода, редактирането и финализирането на документи и ще осигурявате управлението на документите. Може да извършвате терминологични проучвания, да обработвате текстове и да актуализирате тематични преводачески памети. При изпълнението на задачите си ще използвате специализирани ИТ инструменти и ще помагате лингвистите и преводачите с използването на тези инструменти.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.
 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС и владеете поне два официални езика на ЕС: отлично владеене на един от следните езици: естонски, хърватски, италиански, нидерландски, полски или португалски и задоволителни познания по английски или френски, значи търсим точно човек като вас.

Освен това трябва да имате: образователна степен след завършено средно образование, удостоверена с диплома и свързана с естеството на служебните задължения, или завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, последвана от поне 3 години професионален опит, свързан с естеството на служебните задължения.

Кандидатите могат да кандидатстват само за един езиков профил.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 21 април 2022 г.