Jazykoví asistenti

Úvod > Jazykoví asistenti

Umíte se dobře vyjadřovat? Ovládáte dokonale gramatiku? V tom případě máte příležitost uplatnit své jazykové dovednosti v mezinárodním prostředí.

Orgány EU hledají jazykové asistenty (AST 1) pro estonštinu, chorvatštinu, italštinu, nizozemštinu, polštinu a portugalštinu.

Jako jazykový asistent budete nápomocni lingvistům, překladatelům a právníkům-lingvistům při překladu, revizi a finalizaci textů a budete zajišťovat správu dokumentů. Můžete provádět terminologický výzkum, zpracovávat texty a aktualizovat tematické překladatelské paměti. Při plnění svých úkolů budete používat specializované IT nástroje a budete nápomocni lingvistům a překladatelům při používání těchto nástrojů.

Orgány a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou příležitostí k dalšímu vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. V orgánech EU působí multikulturní, mezinárodní a diverzifikované týmy, které společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám EU patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na této internetové stránce.
 

Máte k této práci předpoklady?

Jste-li občanem EU se znalostí alespoň 2 úředních jazyků EU, tzn. důkladnou znalostí jednoho z následujících jazyků: estonštiny, chorvatštiny, italštiny, nizozemštiny, polštiny nebo portugalštiny a dále uspokojivou znalostí angličtiny nebo francouzštiny, pak hledáme právě vás.

Kromě toho musíte mít buď postsekundární vzdělání doložené diplomem související s náplní práce, nebo středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následně minimálně tříletou odbornou praxi související s náplní práce.

Uchazeč se může přihlásit pouze na jeden jazykový profil.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek začíná 21. dubna 2022.