Keeletalituse assistendid

Avaleht > Keeletalituse assistendid

Kas olete osav keelekasutaja? Kas olete grammatikas tugev? Kui jah, siis olge valmis kasutama oma keeleoskust rahvusvahelises keskkonnas.

ELi institutsioonid võtavad tööle horvaadi, hollandi, eesti, itaalia, poola ja portugali keele keeletalituse assistente (palgaaste AST 1).

Keeletalituse assistentide ametiülesannete hulka kuulub keelespetsialistide, tõlkijate ja õiguskeeleekspertide abistamine tekstide tõlkimise, toimetamise ja viimistlemisega seotud töös ning dokumendihalduse tagamine. Ülesannete hulka võib kuuluda ka terminoloogiatöö, tekstitöötlus ja temaatiliste tõlkemälude ajakohastamine. Oma töös kasutavad keeletalituse assistendid spetsiaalseid IT-vahendeid ning toetavad keelespetsialiste ja tõlkijaid nende kasutamisel.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid võimalust töötada koos oma ala asjatundjatega ning hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ja arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.
 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate vähemalt kahte ELi ametlikku keelt: väga heal tasemel eesti, horvaadi, itaalia, hollandi, poola või portugali keelt ja rahuldaval tasemel inglise või prantsuse keelt, siis esitage kandideerimisavaldus!

Samuti peab teil olema kas diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus ametiülesannetega seotud valdkonnas või lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannetega seotud valdkonnas.

Kandideerida saab vaid ühele keeleprofiilile.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 21. aprillist 2022.