Cúntóirí teanga

Etusivu > Cúntóirí teanga

An bhfuil bua na bhfocal agat? An bhfuil sárchaighdeán gramadaí agat? Má tá, bí réidh le do scileanna teanga a úsáid i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag lorg cúntóirí teanga sa Chróitis, san Ollainnis, san Eastóinis, san Iodáilis, sa Pholainnis agus sa Phortaingéilis (grád AST 1).

I do cháil mar chúntóir teanga, cuideoidh tú le teangeolaithe, le haistritheoirí agus le dlítheangeolaithe obair aistriúcháin, athbhreithnithe agus bailchríche a dhéanamh agus cinnteoidh tú bainistiú na ndoiciméad. Is féidir go ndéanfaidh tú taighde téarmaíochta, téacsanna a phróiseáil agus cuimhní aistriúcháin a choinneáil cothrom le dáta. Agus do chúraimí á ndéanamh agat, úsáidfidh tú sainuirlisí TF agus cuideoidh tú le teangeolaithe agus le haistritheoirí na huirlisí sin a úsáid.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.
 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus eolas agat ar dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: sáreolas ar cheann de na teangacha seo a leanas: an Eastóinis, an Chróitis, an Iodáilis, an Ollainnis, an Pholainnis, nó an Phortaingéilis agus eolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis, is tusa an duine atá á lorg againn.

Ina theannta sin ní mór an méid seo a leanas a bheith agat: oideachas iar-mheánscoile ar baineadh dioplóma amach dá bharr a bhaineann le dualgais an phoist, leibhéal meánoideachais ar baineadh dioplóma amach dá bharr lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile, agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse a bhaineann le dualgais an phoist.

Ní féidir le hiarrthóir iarratas a dhéanamh ach ar aon phróifíl teanga amháin.

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 21 Aibreán 2022.