Nyelvi asszisztens

Kezdőlap > Nyelvi asszisztens

Van nyelvtehetsége? Jól ismeri a nyelvtant? Hasznosítsa nyelvi készségeit nemzetközi környezetben!

Az uniós intézmények észt, holland, horvát, lengyel, olasz és portugál nyelvi asszisztenseket keresnek AST 1 besorolási fokozatban.

A nyelvi asszisztensek feladata, hogy segítséget nyújtsanak a nyelvi tanácsosoknak, fordítóknak és jogász-nyelvészeknek a fordítás, a lektorálás és a véglegesítés során, és hogy kezeljék a dokumentumokat. Munkájuk során szükség esetén terminológiai kutatásokat végeznek, szövegeket dolgoznak fel, és naprakészen tartják a tematikus fordítási memóriákat. A nyelvi asszisztensek speciális informatikai eszközöket használnak, valamint támogatják a nyelvi tanácsosokat és a fordítókat ezen eszközök használatában.

Az új munkatársak az uniós intézményeknél és ügynökségeknél olyan szakértői közösség tagjává válnak, amely sokrétű lehetőséget nyújt az ismereteik bővítésére, a készségeik fejlesztésére és a szakmai pályafutásuk építésére. Az uniós intézmények multikulturális, nemzetközi és sokszínű környezetében dolgozó alkalmazottak az európai uniós lakosság (kb. 450 millió polgár) és a világ más részein élő emberek életkörülményeinek javítására törekednek.

A kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása az EU alapelvei közé tartozik. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó tekintetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.
 

Jelentkezési feltételek

Ha Ön valamelyik uniós tagállam állampolgára, és legalább két hivatalos uniós nyelvet ismer – az észt, a holland, a horvát, a lengyel, az olasz vagy a portugál nyelvet alaposan, az angol vagy a francia nyelvet pedig kielégítően –, akkor ez a lehetőség Önnek szól.

A jelentkezéshez szükséges még vagy a feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó, oklevéllel igazolt posztszekunder végzettség, vagy posztszekunder tanulmányok folytatására jogosító oklevéllel igazolt, középfokú oktatásban szerzett végzettség és azt követően szerzett legalább hároméves, a feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó szakmai tapasztalat.

A pályázók csak egyetlen nyelvi profilra jelentkezhetnek.

A követelményekről részletesen a versenyvizsga-felhívásból tájékozódhat (lásd lent).

Jelentkezni 2022. április 21-től lehet.