Asystenci językowi

Strona główna > Asystenci językowi

Język to twój żywioł? Gramatyka nie ma dla Ciebie tajemnic? Jeżeli tak, to teraz możesz wykorzystać swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku.

Instytucje UE zatrudnią asystentów językowych języka chorwackiego, niderlandzkiego, estońskiego, włoskiego, polskiego i portugalskiego (grupa zaszeregowania AST 1).

Asystent językowy pomaga lingwistom, tłumaczom i prawnikom lingwistom w zadaniach związanych z tłumaczeniem, weryfikacją i finalizacją oraz zapewnia zarządzanie dokumentami. Może wykonywać zadania terminologiczne, przygotowywać obróbkę tekstów i aktualizować tematyczne pamięci tłumaczeniowe. Podczas wykonywania swoich zadań korzysta ze specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz wspiera lingwistów i tłumaczy w korzystaniu z tych narzędzi.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość pozytywnego wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE i znasz co najmniej dwa języki urzędowe UE: biegle jeden z następujących języków: estoński, chorwacki, włoski, niderlandzki, polski lub portugalski oraz zadowalająco język angielski lub francuski – szukamy właśnie Ciebie!

Kandydaci muszą również mieć: wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem w dziedzinie związanej z charakterem obowiązków lub wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz, zdobyte po uzyskaniu tego świadectwa, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z charakterem obowiązków.

Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego języka.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 21 kwietnia 2022 r.