Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci

Domača stran > Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci

Znate z besedami? Brezhibno obvladate slovnico? Zdaj boste lahko svoje jezikovno znanje uporabili v mednarodnem okolju.

Institucije EU iščejo jezikovne strokovno-tehnične uslužbence za hrvaščino, nizozemščino, estonščino, italijanščino, poljščino in portugalščino (razred AST 1).

Kot jezikovni strokovno-tehnični uslužbenec boste lingvistom, prevajalcem in pravnikom lingvistom zagotavljali podporo pri prevajanju, revidiranju in finalizaciji besedil, skrbeli pa boste tudi za upravljanje dokumentov. Vaše naloge bodo lahko zajemale tudi raziskovanje terminologije, obdelavo besedil in posodabljanje tematskih prevajalskih spominov. Pri opravljanju svojih nalog boste uporabljali specializirana informacijska orodja, poleg tega boste lingvistom in prevajalcem zagotavljali podporo pri uporabi teh orodij.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev pri opravljanju izbirnih testov si lahko preberete na tej strani.
 

Pogoji za prijavo

Ali imate državljanstvo države članice EU in znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU – temeljito znanje enega od naslednjih jezikov: estonščine, hrvaščine, italijanščine, nizozemščine, poljščine ali portugalščine ter zadovoljivo znanje angleščine ali francoščine? Potem ste oseba, ki jo iščemo!

Poleg tega morate imeti bodisi z diplomo potrjeno posrednješolsko izobrazbo v povezavi s predvidenimi nalogami bodisi s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, ter nato vsaj 3 leta delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami.

Kandidati se lahko prijavijo samo za en jezikovni profil.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnjih straneh za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati 21. aprila 2022.