Språkassistenter

Förstasida > Språkassistenter

Gillar du ord? Har du fingertoppskänsla för grammatik? Låt då dina språkkunskaper komma till användning i en internationell miljö!

EU-institutionerna söker språkassistenter (lönegrad AST 1) för följande språk: estniska, italienska, kroatiska, nederländska, polska och portugisiska.

Som språkassistent får du hjälpa översättare, juristlingvister och andra språkexperter med att översätta, granska och färdigställa dokument och du ansvarar för dokumenthanteringen. Du kan få göra terminologisökningar, behandla texter och uppdatera tematiska översättningsminnen. I ditt arbete får du använda specialiserade it-verktyg och du hjälper lingvister och översättare när de använder sådana verktyg.

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att lära dig nya saker, öka din kompetens och gå vidare i din karriär. Där arbetar internationella team med personer från olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.
 

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare med kunskaper i minst två officiella EU-språk: fördjupade kunskaper i antingen estniska, kroatiska, italienska, nederländska, polska eller portugisiska och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska – då kan du vara den vi söker.

Dessutom måste du ha antingen eftergymnasial utbildning, styrkt med examensbevis, som är relevant för arbetsuppgifterna, eller gymnasieutbildning, styrkt med slutbetyg, som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följt av minst tre års yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna.

Du kan bara söka till en språkprofil.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 21 april 2022.