Jaderný inspektor

Úvod > Jaderný inspektor

Pracujete s jadernými technologiemi? Chtěli byste pracovat v mezinárodním týmu? Pokud ano, čtete dál.

Evropská komise hledá odborníky se zkušenostmi získanými v jaderném průmyslu, středisku jaderného výzkumu nebo ve státním či mezinárodním veřejnoprávním subjektu. Jaderní inspektoři (platová třída AST 3) pracují především na Generálním ředitelství pro energetiku Evropské komise (GŘ ENER) v Lucemburku.

Vaším hlavním úkolem bude kontrolovat správnost prohlášení a zpráv provozovatelů jaderných zařízení, provádět fyzické kontroly jaderného materiálu a vypracovávat zprávy o svých zjištěních. Budete rovněž odpovídat za komunikaci s provozovateli, vnitrostátními partnery a mezinárodními organizacemi. Můžete se rovněž podílet na vývoji, montáži a údržbě zabezpečovacích zařízení.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Máte k této práci předpoklady?

Abyste mohli podat přihlášku, musíte být občanem EU a mít znalost alespoň dvou úředních jazyků EU: důkladnou znalost jazyka 1 (jeden z úředních jazyků EU) a uspokojivou znalost jazyka 2 (angličtina nebo francouzština).

Kromě toho jsou vyžadovány tyto kvalifikace a odborná praxe:

  • postsekundární vzdělání doložené diplomem buď v technické oblasti (např. ve strojírenství, průmyslovém inženýrství nebo elektromechanice), nebo v oboru přírodních či aplikovaných věd (např. v jaderné fyzice, jaderné chemii, radiační ochraně, radiobiologii, fyzice, chemii), po němž následovala nejméně tříletá odborná praxe, z níž nejméně dva roky musí souviset s jadernou fyzikou, jadernou chemií, radiační ochranou, radiobiologií, fyzikou, chemií, inženýrstvím nebo jinou příslušnou disciplínou

nebo

  • středoškolské, všeobecné nebo technické vzdělání doložené diplomem, který umožňuje získat postsekundární vzdělání, a následně nejméně 6letá odborná praxe v příslušné oblasti, z níž nejméně dva roky musí souviset s jadernou fyzikou, jadernou chemii, radiační ochranou, radiobiologií, fyzikou, chemii, inženýrstvím nebo jinou příslušnou disciplínou.

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

 

Přihlášky lze podávat od 18. března 2021.