Nukleare inspektører

Forside > Nukleare inspektører

Har du erfaring med nuklear teknologi? Vil du gerne i gang med en international karriere i et multikulturelt og mangfoldigt team? Hvis ja, så læs videre.

Europa-Kommissionen søger eksperter med erhvervserfaring inden for atomindustrien, fra et nukleart forskningscenter eller fra et nationalt eller internationalt offentligt organ. Vi ønsker at ansætte nukleare inspektører (lønklasse AST 3),som hovedsageligt skal arbejde i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi (GD ENER) i Luxembourg.

Dine hovedopgaver vil være at kontrollere, om erklæringer og rapporter fra driftslederne af atomanlæg er korrekte, og du vil skulle gennemføre fysisk kontrol af nukleart materiale og udfærdige rapporter om resultaterne. Du får også ansvaret for at kommunikere med driftsledere, nationale partnere og internationale organisationer. Du får desuden mulighed for at bidrage til udviklingen, installationen og vedligeholdelsen af kontroludstyr.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Har du det, der skal til?

For at kunne ansøge, skal du være EU-borger og have kendskab til mindst 2 EU-sprog: indgående kendskab til sprog 1 (et af de 24 officielle EU-sprog) og tilfredsstillende kendskab til sprog 2 (engelsk eller fransk).

Derudover stilles der krav om følgende kvalifikationer og erhvervserfaring:

  • En videregående uddannelse, der er afsluttet med et eksamensbevis, enten inden for et teknisk område (f.eks. ingeniørvidenskab, industriteknik eller elektromekanik) eller inden for naturvidenskab eller anvendt videnskab (f.eks. atomfysik, nuklear kemi, strålingsbeskyttelse, radiobiologi, fysik eller kemi) efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring, hvoraf mindst 2 år skal være relateret til atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag

eller

  • en almen eller teknisk uddannelse på gymnasieniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, som giver adgang til en videregående uddannelse, efterfulgt af mindst 6 års erhvervserfaring inden for et relevant område, hvoraf mindst 2 år skal stamme fra arbejde med atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag.

Hvis ovennævnte matcher din profil, så er du den, vi leder efter!

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiden nedenfor.

 

Ansøgningsperioden starter den 18. marts 2021.