Tuumainspektorid

Avaleht > Tuumainspektorid

Kas teil on kogemusi tuumatehnoloogia valdkonnas? Kas soovite teha rahvusvahelist karjääri mitmekultuurilises ja mitmekesises meeskonnas? Kui jah, lugege edasi.

Euroopa Komisjon otsib spetsialiste, kellel on erialane töökogemus, mis on omandatud tuumaenergeetikatööstuses, tuumauuringute keskuses või riiklikus või rahvusvahelises ametiasutuses. Värvatud tuumainspektorid (AST 3) hakkavad tööle peamiselt Luxembourgis asuvas Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadis (DG ENER).

Tuumainspektorite peamised tööülesanded on tuumarajatiste käitajate esitatud andmete ja aruannete õigsuse kontrollimine, tuumamaterjali füüsilise kontrolli teostamine ja leidude kohta aruannete koostamine. Inspektorid tagavad ka asjakohase teabevahetuse käitajate, riiklike sidusrühmade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Samuti võidakse neil paluda osaleda turvaseadmete väljatöötamisel, paigaldamisel ja hooldamisel.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi keelt: väga heal tasemel 1. keelt (üks ELi ametlikest keeltest) ja rahuldaval tasemel 2. keelt (inglise või prantsuse keel).

Lisaks peab teil olema järgmine kvalifikatsioon ja töökogemus:

  • diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus kas tehnilises valdkonnas (nt inseneriteadus, tööstustehnoloogia või elektromehaanika) või loodus- või rakendusteaduste valdkonnas (nt tuumafüüsika, tuumakeemia, kiirguskaitse, radiobioloogia, füüsika või keemia) ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus, millest vähemalt 2 aastat tuumafüüsika, tuumakeemia, kiirguskaitse, radiobioloogia, füüsika, keemia, inseneriteaduse või muul asjakohasel erialal,

või

  • diplomiga tõendatud üld- või tehniline keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt 6-aastane erialane töökogemus asjaomases valdkonnas, millest vähemalt 2 aastat tuumafüüsika, tuumakeemia, kiirguskaitse, radiobioloogia, füüsika, keemia, inseneriteaduse või muul asjakohasel erialal.

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

 

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 18. märtsist 2021.