Ydinturvallisuustarkastajat

Etusivu > Ydinturvallisuustarkastajat

Onko sinulla kokemusta ydinteknologiasta? Kiinnostaako sinua kansainvälinen ura ja työskentely monikulttuurisessa ja kansainvälisessä tiimissä? Jos näin on, lue eteenpäin!

Euroopan komissio hakee asiantuntijoita, joilla on työkokemusta ydinvoimateollisuudesta, ydinalan tutkimuskeskuksesta tai kansallisesta tai kansainvälisestä viranomaisorganisaatiosta. Palvelukseen otetut ydinturvallisuustarkastajat (palkkaluokka AST 3) työskentelevät pääasiassa Luxemburgissa Euroopan komission energian pääosastossa (ENER).

Ydinturvallisuustarkastajien päätehtävänä on tarkastaa ydinlaitosten toiminnanharjoittajien antamien lausuntojen ja raporttien paikkansapitävyys, suorittaa ydinmateriaalien fyysisiä tarkastuksia ja laatia tarkastusten tuloksista raportteja. He vastaavat myös yhteydenpidosta toiminnanharjoittajiin, kansallisiin yhteistyötahoihin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Lisäksi ydinturvallisuustarkastajat voivat osallistua ydinmateriaalivalvontalaitteiden kehittämiseen, asentamiseen ja ylläpitoon.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava jonkin EU-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU-kieltä. Näistä toisessa (kieli 1 – yksi EU:n virallisista kielistä) hakijalla on oltava perusteellinen taito. Toisen kielen (kieli 2) on oltava englanti tai ranska, ja siinä hakijalla on oltava riittävä taito.

Lisäksi hänellä on oltava seuraavanlainen koulutus ja työkokemus:

  • keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, joko tekniseltä alalta (esim. insinööritieteet, tuotantotekniikka tai sähkömekaniikka) tai luonnontieteiden tai soveltavien tieteiden alalta (esim. ydinfysiikka, ydinkemia, säteilysuojelu, radiobiologia, fysiikka tai kemia) ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus, josta vähintään kahden vuoden kokemuksen on liityttävä ydinfysiikkaan, ydinkemiaan, säteilysuojeluun, radiobiologiaan, fysiikkaan, kemiaan, insinööritieteisiin tai muuhun olennaiseen alaan

tai

  • keskiasteen, yleissivistävä tai tekninen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ja sen jälkeen tehtäviin liittyvältä alalta hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus, josta vähintään kahden vuoden kokemuksen on liityttävä ydinfysiikkaan, ydinkemiaan, säteilysuojeluun, radiobiologiaan, fysiikkaan, kemiaan, insinööritieteisiin tai muuhun olennaiseen alaan.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

 

Hakuaika alkaa 18. maaliskuuta 2021.