Cigirí núicléacha

Etusivu > Cigirí núicléacha

An bhfuil taithí agat ar an teicneolaíocht núicleach? Ar mhaith leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta laistigh d'fhoireann ilchultúrtha ilchineálach? Más amhlaidh atá, léigh leat.

Tá an Coimisiún Eorpach (CE) ag lorg saineolaithe a bhfuil taithí oibre acu a fuarthas sa tionscal núicléach, in ionad taighde núicléach nó i gcomhlacht poiblí idirnáisiúnta. Is in Ard-Stiúrthóireacht Fuinnimh an Choimisiúin Eorpaigh (AS ENER) i Lucsamburg den chuid is mó a bheidh na cigirí núicléacha (grád AST 3) a earcófar ag obair.

Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh ort cruinneas na ndearbhuithe agus na dtuarascálacha a rinne oibreoirí suiteálacha núicléacha a mheas, seiceálacha fisiceacha a dhéanamh ar ábhar núicléach agus tuarascálacha a dhréachtú maidir le torthaí na seiceálacha sin. Ina theannta sin, beidh sé de chúram ort cumarsáid a dhéanamh le hoibreoirí suiteálacha, le comhpháirtithe náisiúnta agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Chomh maith leis sin, d'fhéadfá cuidiú a thabhairt trealamh coimirce a fhorbairt, a shuiteáil agus a chothabháil.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: eolas cuimsitheach ar theanga 1 (ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus eolas sásúil ar theanga 2 (Béarla nó Fraincis).

Ina theannta sin, ní mór na cáilíochtaí agus an taithí oibre seo a leanas a bheith agat:

  • Leibhéal oideachais iar-mheánscoile agus dioplóma bainte amach dá bharr i réimse teicniúil, (e.g. an innealtóireacht, an innealtóireacht thionsclaíoch, an leictrimheicnic), nó i réimse na n-eolaíochtaí nádúrtha nó feidhmeacha, (e.g. an fhisic núicléach, an chosaint núicléach, an chosaint ar radaíocht, an radaibhitheolaíocht, an fhisic, an cheimic), agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh, nach mór 2 bhliain ar a laghad de a bhaineann leis an bhfisic núicléach, leis an gceimic núicléach, leis an gcosaint ar radaíocht, leis an radaibhitheolaíocht, leis an bhfisic, leis an gceimic, leis an innealtóireacht, nó le haon disciplín ábhartha eile,

  • Leibhéal oideachais meánscoile, ghinearálta nó theicniúil agus dioplóma bainte amach dá bharr lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile, agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse ábhartha nach mór 2 bhliain ar a laghad de a bhaineann leis an bhfisic núicléach, leis an gceimic núicléach, leis an gcosaint ar radaíocht, leis an radaibhitheolaíocht, leis an bhfisic, leis an gceimic, leis an innealtóireacht, nó le haon disciplín ábhartha eile.

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

 

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 18 Márta 2021.