Inspektori za nuklearnu sigurnost

Početna stranica > Inspektori za nuklearnu sigurnost

Imate li iskustva s nuklearnom tehnologijom? Želite započeti međunarodnu karijeru u multikulturnom i raznolikom timu? Ako je odgovor potvrdan, čitajte dalje.

Europska komisija (EK) traži stručnjake s radnim iskustvom stečenim u nuklearnoj industriji, nuklearnom istraživačkom centru ili nacionalnom ili međunarodnom javnom tijelu. Zaposleni inspektori za nuklearnu sigurnost (razred AST 3) uglavnom će raditi u Glavnoj upravi Europske komisije za energetiku (GU ENER) u Luxembourgu.

Glavne zadaće bit će im provjera točnosti izjava i izvješća operatera nuklearnih postrojenja, fizički pregled nuklearnih tvari i priprema izvješća o svojem radu. Bit će odgovorni i za komunikaciju s operaterima, nacionalnim partnerima i međunarodnim organizacijama. Mogu sudjelovati i u razvoju, postavljanju i održavanju zaštitne opreme.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira dostupno je na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu morate biti državljanin države članice EU-a i znati najmanje dva jezika EU-a: temeljito znati jezik 1 (jedan od službenih jezika EU-a) i zadovoljavajuće znati jezik 2 (engleski ili francuski).

Osim toga, traže se i sljedeće kvalifikacije i radno iskustvo:

  • stupanj poslijesrednjoškolskog obrazovanja potvrđen diplomom iz nekog tehničkog područja (kao što su inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i elektromehanika), ili iz područja prirodnih ili primijenjenih znanosti (kao što su nuklearna fizika, nuklearna kemija, zaštita od zračenja, radiobiologija, fizika, kemija), nakon čega je kandidat stekao najmanje tri godine radnog iskustva, od čega najmanje dvije godine moraju biti povezane s nuklearnom fizikom, nuklearnom kemijom, zaštitom od zračenja, radiobiologijom, fizikom, kemijom, inženjerstvom ili drugom relevantnom disciplinom

ili

  • stupanj srednjoškolskog, općeg ili tehničkog obrazovanja potvrđen diplomom koja omogućuje poslijesrednjoškolsko obrazovanje, nakon čega je kandidat stekao najmanje šest godina radnog iskustva u relevantnom području, od čega najmanje dvije godine moraju biti povezane s nuklearnom fizikom, nuklearnom kemijom, zaštitom od zračenja, radiobiologijom, fizikom, kemijom, inženjerstvom ili drugom relevantnom disciplinom.

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

 

Prijave se primaju od 18. ožujka 2021.