Branduolinės energetikos inspektoriai

Pradžia > Branduolinės energetikos inspektoriai

Turite patirties branduolinių technologijų srityje? Norėtumėte dirbti tarptautinėje įstaigoje, daugiakultūrėje ir įvairialypėje komandoje? Jei taip, skaitykite toliau.

Europos Komisija ieško ekspertų, turinčių profesinės patirties, įgytos dirbant branduolinės pramonės sektoriuje, branduolinių mokslinių tyrimų centre arba nacionalinėje ar tarptautinėje viešojoje įstaigoje. Įdarbinti branduolinės energetikos inspektoriai (AST 3 lygio daugiausia dirbs Europos Komisijos Energetikos generaliniame direktorate Liuksemburge.

pagrindinės užduotys bus tikrinti branduolinės energetikos objektų operatorių parengtas deklaracijas ir ataskaitas, atlikti fizinius su branduolinėmis medžiagomis susijusius patikrinimus ir rengti nustatytų faktų ataskaitas. Be to, jie bus atsakingi už ryšių su operatoriais, nacionaliniais partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymą. Jie taip pat galės padėti kurti, įrengti ir prižiūrėti saugos kontrolės įrangą.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent 2 ES kalbas: labai gerai mokėti 1-ąją kalbą (vieną iš oficialiųjų ES kalbų) ir patenkinamai – 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų).

Be to, taikomi šie kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimai:

  • diplomu patvirtintas aukštesnysis arba aukštasis techninės srities (pavyzdžiui, inžinerijos, pramonės inžinerijos, elektromechanikos) arba gamtos ar taikomųjų mokslų srities (pavyzdžiui, branduolio fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos) išsilavinimas, po kurio įgyta bent trejų metų profesinė patirtis, iš kurios bent dvejų metų profesinė patirtis turi būti susijusi su branduolio fizika, branduoline chemija, radiacine sauga, radiobiologija, fizika, chemija, inžinerija ar kuria nors kita susijusia disciplina,

arba

  • teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintas vidurinis, bendrasis ar techninis išsilavinimas, po kurio įgyta bent šešerių metų atitinkamos srities profesinė patirtis, iš kurios bent dvejų metų profesinė patirtis turi būti susijusi su branduolio fizika, branduoline chemija, radiacine sauga, radiobiologija, fizika, chemija, inžinerija ar kuria nors kita susijusia disciplina.

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama toliau mūsų paraiškų puslapio skiltyje „Pranešimas apie konkursą“.

 

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. kovo 18 d.