Kodoldrošības inspektori

Sākumlapa > Kodoldrošības inspektori

Vai jums ir darba pieredze kodoltehnoloģijā? Vai jūs vēlētos sākt starptautisku karjeru multikulturālā un daudzveidīgā komandā? Ja atbilde ir “jā”, turpiniet lasīt!

Eiropas Komisija (EK) meklē ekspertus ar darba pieredzi, kas iegūta kodolnozarē, kodolpētniecības centrā vai valsts vai starptautiskā publiskā struktūrā. Darbā pieņemtie kodoldrošības inspektori (AST 3 pakāpē) strādās galvenokārt EK Enerģētikas ģenerāldirektorātā (ENER ĢD) Luksemburgā.

Jūsu galvenie uzdevumi būs pārbaudīt kodoliekārtu operatoru sniegto deklarāciju un ziņojumu pareizību, veikt kodolmateriālu fiziskas kontrolpārbaudes un sagatavot ziņojumus par saviem konstatējumiem. Jūs būsiet atbildīgs arī par saziņu ar operatoriem, valstu partneriem un starptautiskām organizācijām. Turklāt jūs varat tikt lūgts sniegt atbalstu drošības iekārtu izstrādē, uzstādīšanā un uzturēšanā.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme.. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim ar vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanām: labi jāzina 1. valoda (kāda no 24 ES oficiālajām valodām) un apmierinošā līmenī jāpārvalda 2. valoda (angļu vai franču valoda).

Turklāt nepieciešama šāda kvalifikācija un darba pieredze:

  • pēcvidusskolas izglītības līmenis, ko apliecina diploms kādā tehniskajā jomā (piemēram, inženierzinātnēs, rūpniecības inženierzinātnēs un elektromehānikā) vai dabaszinātnēs un lietišķajās zinātnēs (piemēram, kodolfizikā, kodolķīmijā, pretradiācijas aizsardzībā, radiobioloģijā, fizikā, ķīmijā), un pēc kura iegūta vismaz 3 gadus ilga darba pieredze, no kuras vismaz 2 gadu pieredzei jābūt saistītai ar kodolfiziku, kodolķīmiju, pretradiācijas aizsardzību, radiobioloģiju, fiziku, ķīmiju, inženieriju vai jebkuru citu atbilstošu disciplīnu,

vai

  • vidējās, vispārējās vai tehniskās izglītības līmenis, ko apliecina diploms, kas dod tiesības iegūt pēcvidusskolas izglītību, un pēc kura iegūta vismaz 6 gadus ilga darba pieredze attiecīgajā jomā, no kuras vismaz 2 gadu pieredzei jābūt saistītai ar kodolfiziku, kodolķīmiju, pretradiācijas aizsardzību, radiobioloģiju, fiziku, ķīmiju, inženieriju vai jebkuru citu atbilstošu disciplīnu.

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

 

Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 18. martā.