Spetturi Nukleari

Paġna ewlenija > Spetturi Nukleari

Għandek esperjenza fit-teknoloġija nukleari? Tixtieq tibda karriera internazzjonali fi ħdan tim multikulturali u varjat? Jekk iva, erġa’ aqra.

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) qed tfittex esperti b’esperjenza professjonali miksuba fl-industrija nukleari, f’ċentru ta’ riċerka nukleari jew f’korp pubbliku nazzjonali jew internazzjonali. Spetturi nukleari reklutati (grad AST 3) se jaħdmu prinċipalment fid-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija tal-KE (DĠ ENER) fil-Lussemburgu.

Il-kompiti ewlenin tiegħek se jkunu li tiċċekkja l-preċiżjoni tad-dikjarazzjonijiet u r-rapporti magħmula mill-operaturi tal-installazzjonijiet nukleari, li twettaq kontrolli fiżiċi fuq il-materjali nukleari, u li tfassal rapporti dwar is-sejbiet tagħhom. Int se tkun responsabbli wkoll għall-komunikazzjoni mal-operaturi, is-sħab nazzjonali u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Int tista’ wkoll tikkontribwixxi għall-iżvilupp, l-installazzjoni u l-manutenzjoni ta’ tagħmir ta’ salvagwardja.

Bħala impjegatur, l-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE joffru komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. 

Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel minn kollox biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess ugwali lill-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

Għandek dak li hu meħtieġ?

Biex tapplika, trid tkun ċittadin tal-UE b’għarfien ta’ mill-inqas 2 lingwi tal-UE: għarfien profond tal-Lingwa 1 (waħda mil-lingwa uffiċjali tal-UE) u għarfien sodisfaċenti tal-Lingwa 2 (l-Ingliż jew il-Franċiż)

Barra minn hekk, huma meħtieġa l-kwalifiki u l-esperjenza ta’ xogħol li ġejjin:

  • Livell ta’ edukazzjoni post-sekondarja attestat b’diploma jew f’qasam tekniku (eż. l-inġinerija, l-inġinerija industrijali, l-elettromekkanika), jew fil-qasam tax-xjenzi naturali jew applikati (eż. il-fiżika nukleari, il-kimika nukleari, il-protezzjoni mir-radjazzjoni, ir-radjobijoloġija, il-fiżika, il-kimika), segwit minn ta’ mill-inqas 3 snin esperjenza professjonali, li minnhom ta’ mill-inqas sentejn (2) għandhom ikunu relatati mal-fiżika nukleari, il-kimika nukleari, il-protezzjoni mir-radjazzjoni, ir-radjubijoloġija, il-fiżika, il-kimika, l-inġinerija jew kwalunkwe dixxiplina oħra rilevanti.

jew

  • Livell ta’ edukazzjoni sekondarja, ġenerali jew teknika attestata b’diploma li tagħti aċċess għal edukazzjoni post-sekondarja, segwita minn ta’ mill-inqas 6 snin esperjenza professjonali f’qasam rilevanti, li mill-inqas sentejn (2) minnhom għandhom ikunu relatati mal-fiżika nukleari, il-kimika nukleari, il-protezzjoni mir-radjazzjoni, ir-radjubijoloġija, il-fiżika, il-kimika, l-inġinerija, jew kwalunkwe rilevanza oħra.

Jekk dan jaqbel mal-profil tiegħek, mela inti dak li qed infittxu!

Għal informazzjoni ddettaljata dwar ir-rekwiżiti, jekk jogħġbok aqra l-Avviż tal-Kompetizzjoni fil-paġna tal-applikazzjoni tagħna hawn taħt.

 

Il-perjodu tal-applikazzjoni jiftaħ fit-18 ta’ Marzu 2021.