Inspektorzy dozoru jądrowego

Strona główna > Inspektorzy dozoru jądrowego

Czy masz doświadczenie w zakresie technologii jądrowej? Interesuje Cię praca w międzynarodowym, wielokulturowym i zróżnicowanym zespole? Jeśli tak, czytaj dalej!

Komisja Europejska poszukuje fachowców z doświadczeniem zawodowym zdobytym w przemyśle jądrowym, ośrodku badań jądrowych bądź w krajowym lub międzynarodowym organie publicznym. Zatrudnieni inspektorzy dozoru jądrowego (grupa zaszeregowania AST 3) będą pracować głównie w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG ENER) w Luksemburgu.

Główne zadania inspektorów dozoru jądrowego będą obejmowały sprawdzanie dokładności deklaracji i sprawozdań sporządzanych przez operatorów obiektów jądrowych, przeprowadzanie bezpośrednich kontroli materiałów jądrowych oraz sporządzanie sprawozdań ze swoich ustaleń. Będą oni również odpowiedzialni za komunikację z operatorami, partnerami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi. Ich obowiązki mogą również obejmować pomoc przy opracowywaniu, instalacji i konserwacji sprzętu zabezpieczającego.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej 2 języki urzędowe UE: gruntownie język 1 (jeden z języków urzędowych UE) i zadowalająco język 2 (angielski lub francuski).

Ponadto wymagane są następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

  • wykształcenie na poziomie pomaturalnym potwierdzone dyplomem w dziedzinie technicznej (np. inżynieria, inżynieria przemysłowa, elektromechanika) albo w dziedzinie nauk przyrodniczych lub stosowanych (np. fizyka jądrowa, chemia jądrowa, ochrona radiologiczna, radiobiologia, fizyka, chemia) oraz co najmniej 3-letnie, zdobyte po uzyskaniu dyplomu, doświadczenie zawodowe, z czego co najmniej 2 lata muszą być związane z fizyką jądrową, chemią jądrową, ochroną radiologiczną, radiobiologią, fizyką, chemią, inżynierią lub inną powiązaną dyscypliną

lub

  • wykształcenie średnie, ogólne lub techniczne, potwierdzone dyplomem uprawniającym do kształcenia pomaturalnego oraz co najmniej 6-letnie, zdobyte po uzyskaniu dyplomu, odpowiednie doświadczenie zawodowe, z czego co najmniej 2 lata muszą być związane z fizyką jądrową, chemią jądrową, ochroną radiologiczną, radiobiologią, fizyką, chemią, inżynierią lub inną powiązaną dyscypliną.

Jeżeli odpowiada to Twojemu profilowi, to szukamy właśnie Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

 

Zgłaszać się można od 18 marca 2021 r.