Jedrski inšpektorji

Domača stran > Jedrski inšpektorji

Ali imate delovne izkušnje na področju jedrske tehnologije? Bi se radi podali na mednarodno poklicno pot v večkulturni in raznoliki ekipi? Potem berite naprej.

Evropska komisija išče strokovnjake in strokovnjakinje z delovnimi izkušnjami v jedrski industriji, jedrskem raziskovalnem središču ali nacionalnem ali mednarodnem javnem organu. Jedrske inšpektorice in inšpektorji, ki se bodo zaposlili (AST 3), bodo delali predvsem na Generalnem direktoratu Evropske komisije za energijo (GD ENER) v Luxembourgu.

Vaše glavne naloge bodo preverjanje pravilnosti prijav in poročil upravljavcev jedrskih objektov, izvajanje fizičnih pregledov jedrskih snovi in priprava poročil na podlagi ugotovitev. Odgovorni boste tudi za komuniciranje z upravljavci, nacionalnimi partnerji in mednarodnimi organizacijami. Prispevali boste lahko tudi k razvoju, namestitvi in vzdrževanju nadzorne opreme.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej spletni strani.

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: temeljito znanje 1. jezika (enega od uradnih jezikov EU) in zadovoljivo znanje 2. jezika (angleščina ali francoščina).

Poleg tega morate imeti naslednje kvalifikacije in delovne izkušnje:

  • raven z diplomo potrjene posrednješolske izobrazbe bodisi s tehniškega področja (npr. inženirstvo, industrijski inženiring, elektromehanika) bodisi s področja naravoslovja ali uporabnih znanosti (npr. jedrska fizika, jedrska kemija, varstvo pred sevanjem, radiobiologija, fizika, kemija); slediti ji morajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti v povezavi z jedrsko fiziko, jedrsko kemijo, varstvom pred sevanjem, radiobiologijo, fiziko, kemijo, inženirstvom ali drugo ustrezno disciplino

ali

  • raven s spričevalom potrjene splošne ali tehniške srednješolske izobrazbe, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na zadevnem področju, od tega vsaj 2 leti v povezavi z jedrsko fiziko, jedrsko kemijo, varstvom pred sevanjem, radiobiologijo, fiziko, kemijo, inženirstvom ali drugo ustrezno disciplino.

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

 

Prijave se začnejo zbirati 18. marca 2021.