Kärnkraftsinspektörer

Förstasida > Kärnkraftsinspektörer

Har du erfarenhet av kärnteknik? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? Fortsätt att läsa om det stämmer in på dig.

EU-kommissionen söker experter med yrkeserfarenhet från kärnkraftsindustrin, kärnforskning eller nationella eller internationella kärnteknikmyndigheter. Om du blir anställd som kärnkraftsinspektör (lönegrad AST 3) får du troligtvis jobba vid kommissionens generaldirektorat för energi i Luxemburg.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att kontrollera om de deklarationer och rapporter som driftsansvariga för kärntekniska anläggningar lämnar är korrekta, att fysiskt kontrollera kärnämnen och att skriva rapporter. Du kan också få sköta kontakterna med de driftsansvariga, nationella partner och internationella organisationer. Andra uppgifter kan vara att bidra till att utveckla, installera och underhålla säkerhetsutrustning.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare med kunskaper i minst två EU-språk – fördjupade kunskaper i språk 1 (ett av EU:s officiella språk) och tillfredsställande kunskaper i språk 2 (engelska eller franska).

Dessutom måste du uppfylla ett av följande krav på utbildning och yrkeserfarenhet:

  • Avslutad eftergymnasial utbildning, styrkt med examensbevis, antingen inom ett tekniskt område (t.ex. ingenjörsvetenskap eller elektromekanik), eller inom naturvetenskap eller tillämpad vetenskap (t.ex. kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi fysik eller kemi), följt av minst tre års yrkeserfarenhet, varav minst två år inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller ett annat relevant ämne.

  • Avslutad allmän eller teknisk gymnasial utbildning, styrkt med betyg som ger tillträde till eftergymnasial utbildning, följt av minst sex års yrkeserfarenhet inom ett relevant område, varav minst två år inom kärnfysik, kärnkemi, strålskydd, strålningsbiologi, fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller ett annat relevant ämne.

Om det här stämmer på dig, kan du vara den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

 

Du kan söka från den 18 mars 2021.