Начало > Преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор

Преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор

EPSO състави преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор за кандидатите с увреждания или със специфични нужди, включително за бременни и кърмещи кандидати.

Този документ съдържа нашето определение за разумни улеснения, както и речник с възможни улеснения. За всеки вид улеснение ще научите какво включва то, на кой етап от тестовете и в кои центрове за тестове е възможно да бъде предоставено, както и кой отговаря за неговото предоставяне.

Научете повече

Имайте предвид, че речникът на улесненията е само примерен, а не изчерпателен, като винаги можете да поискате други улеснения въз основа на специфичните си нужди и състояние. Този документ ще бъде редовно актуализиран въз основа на промените в областта на разумните улеснения, новите искания от страна на кандидатите за мерки по време на тестовете и новите предоставени улеснения.

Искате да научите повече за политиката на EPSO за равни възможности и многообразие? Посетете нашата уеб страница за равните възможности.

Вижте нашия видеоклип за разумните улеснения и информация стъпка по стъпка как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Дата на публикуване : 02/07/2020 - 13:00
Дата на актуализацията : 03/08/2020 - 06:00