Úvod > Přehled možných úprav při výběrových testech

Přehled možných úprav při výběrových testech

Úřad EPSO vypracoval přehled úprav, které lze při výběrových testech provést pro uchazeče se zdravotním postižením nebo se speciálními potřebami, včetně těhotných a kojících uchazeček.

Tento dokument vysvětluje, jak definujeme přiměřené úpravy, a obsahuje seznam úprav přicházejících v úvahu. U každého typu úpravy uvádíme její popis, dále ve které fázi testu a ve kterých testovacích centrech ji můžeme poskytnout a kdo je odpovědný za její poskytnutí.

Další informace najdete zde.

Upozorňujeme, že seznam je pouze orientační a není vyčerpávající. Na základě svých specifických potřeb a omezení můžete žádat i o jiný typ úpravy. Dokument průběžně aktualizujeme podle vývoje v této oblasti, podle nových žádostí o úpravy a úprav, které byly pro uchazeče při výběrových testech provedeny.

Zajímá vás politika Úřadu EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti? Podívejte se na naši stránku věnovanou rovným příležitostem:

K dispozici je též video o přiměřených úpravách a návod, jak o zvláštní úpravy při výběrových testech žádat.

S dotazy se na nás můžete obracet na adrese epso-accessibility@ec.Europa.eu

Datum příspěvku : 02/07/2020 - 13:00
Datum poslední aktualizace : 03/08/2020 - 06:00