Avaleht > Ülevaade abinõudest, mida on võimalik valikutestidel rakendada

Ülevaade abinõudest, mida on võimalik valikutestidel rakendada

EPSO on koostanud ülevaate abinõudest, mida on võimalik puuetega või erivajadustega kandidaatide, sealhulgas rasedate ja rinnaga toitvate kandidaatide suhtes valikutestidel rakendada.

Käesolevas dokumendis selgitatakse, mida mõeldakse mõistlike abinõude all. Samuti sisaldab dokument võimalike abinõude sõnastikku. Iga abinõu puhul selgitatakse, mida see sisaldab, millises etapis ja testimiskeskuses on seda võimalik rakendada ja kes selle võimaldamise eest vastutab.

Lisateave

Abinõude sõnastik on suunav ja see ei ole ammendav. Kandidaat saab oma konkreetse erivajaduse või terviseprobleemi alusel taotleda ka muude abinõude rakendamist. Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt, arvestades mõistlike abinõude valdkonna arengut, uute abinõude taotlusi, mida kandidaadid valikutestidega seoses esitavad, ja neile võimaldatavaid uusi abinõusid.

Lisateavet EPSO võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poliitika kohta saab EPSO võrdsete võimaluste veebilehelt.

Vaadake mõistlike abinõude kohta videot ja lugege eri etappe tutvustavat teabelehte selle kohta, kuidas taotleda valikumenetluste puhul eritingimusi.

Lisateavet saab aadressil epso-accessibility@ec.Europa.eu

Avaldamise kuupäev : 02/07/2020 - 13:00
Ajakohastatud : 03/08/2020 - 06:00