Etusivu > Forléargas ar na socruithe is féidir a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin

Forléargas ar na socruithe is féidir a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin

Tá forléargas á fhorbairt ag EPSO ar na socruithe réasúnta is féidir a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin le haghaidh iarrthóirí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais shonracha acu, iarrthóirí atá ag iompar nó a bhfuil leanbh ar a mbrollach acu, san áireamh.

Tá cur síos sa doiciméad seo ar conas a dhéanaimid socruithe réasúnta a shainiú agus tá gluais ann ina bhfuil léargas ar na socruithe is féidir a dhéanamh. Maidir le gach cineál socraithe, is féidir teacht ar eolas faoin méid atá i gceist leis, faoin gcéim tástála ina ndeonaítear é agus cé na hionaid trialacha inar féidir é a dheonú, agus cé air a bhfuil sé de chúram é a chur ar fáil.

Tá tuilleadh eolais faoi anseo.

Tabhair do d'aire gur gluais táscach seachas gluais uileghabhálach í sin; is féidir leat socruithe eile a iarraidh i gcónaí ar bhonn na riachtanas sonrach atá agat agus ar bhonn an reachta ina bhfuil tú. Is doiciméad beo é agus déanfar nuashonrú rialta air de réir forbairtí i réimse na socruithe réasúnta, ar bhonn na n-iarrataí nua ar shocruithe sna trialacha roghnúcháin ó na hiarrthóirí agus ar bhonn na socruithe a bheidh deonaithe.

Tá tuilleadh eolais faoi bheartas comhionannais agus éagsúlachta EPSO le fáil ach ach dul chuig ár leathanach gréasáin comhdheiseanna.

Tá eolas faoi na socruithe réasúnta inár bhfíseán faoi na socruithe réasúnta agus tá tuilleadh eolais inár bhfógrán céim ar chéim faoi conas socruithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil linn (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Dáta na postála : 02/07/2020 - 13:00
Dáta an nuashonraithe : 03/08/2020 - 06:00