Početna stranica > Pregled mogućih prilagođenih uvjeta na testovima odabira

Pregled mogućih prilagođenih uvjeta na testovima odabira

EPSO je izradio pregled mogućih prilagođenih uvjeta pri polaganju testova odabira za kandidate s invaliditetom ili posebnim potrebama (što uključuje trudnoću i dojenje).

U ovom se dokumentu objašnjava kako definiramo razumne prilagodbe i predlaže okvirni glosar mogućih prilagođenih uvjeta. Možete saznati što podrazumijeva svaka vrsta prilagođenih uvjeta, u kojoj fazi testiranja i u kojim ispitnim centrima ju je moguće osigurati te tko je odgovoran za njezinu primjenu.

Ovdje doznajte više o tome.

Napominjemo da je glosar mogućih prilagođenih uvjeta samo okviran i nepotpun te da uvijek možete zatražiti druge prilagođene uvjete na temelju svojih posebnih potreba i zdravstvenih problema. Riječ je o dokumentu koji će se dopunjivati i redovito ažurirati na temelju promjena u području razumnih prilagodbi, novih zahtjeva za prilagođene uvjete na testovima odabira koje su podnijeli naši kandidati i novoodobrenih razumnih prilagodbi.

Ako želite saznati više o EPSO-ovoj politici jednakosti i raznolikosti, posjetite našu internetsku stranicu posvećenu jednakim mogućnostima.

Pogledajte naš videozapis o razumnim prilagodbama i letak u kojem se korak po korak objašnjava kako zatražiti prilagođene uvjete na testovima odabira.

Za više informacija obratite nam se na adresu (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Datum objave : 02/07/2020 - 13:00
Datum zadnjeg ažuriranja : 03/08/2020 - 06:00