Strona główna > Informacje o dostosowaniach możliwych podczas testów

Informacje o dostosowaniach możliwych podczas testów

EPSO przygotowało informacje o dostosowaniach, które są możliwe podczas testów, dla kandydatów z niepełnosprawnością i o szczególnych potrzebach, jak również dla kandydatek w ciąży i karmiących piersią.

W dokumencie tym wyjaśniamy, jak rozumiemy pojęcie „racjonalne dostosowania”, i przedstawiamy słowniczek możliwych dostosowań. W przypadku każdego rodzaju dostosowania można znaleźć informacje o tym, z czym ono dokładnie się wiąże, na którym etapie testów i w których ośrodkach egzaminacyjnych jest ono możliwe i kto odpowiada za jego zapewnienie.

Więcej informacji na ten temat

Słowniczek dostosowań ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie jest wyczerpujący. Zawsze możesz poprosić o inne dostosowania w związku ze swoimi własnymi konkretnymi potrzebami. Jest to dokument na bieżąco aktualizowany w miarę udostępniania nowych racjonalnych dostosowań, napływu nowych wniosków o udogodnienia podczas testów oraz przyznawania kandydatom prawa do konkretnych dostosowań.

Chcesz dowiedzieć się więcej o polityce EPSO dotyczącej równości i różnorodności? Odwiedź naszą stronę poświęconą równym szansom.

Obejrzyj film na temat racjonalnych dostosowań i zapoznaj się z ulotką, w której krok po kroku wyjaśniono, jak poprosić o specjalne udogodnienia podczas testów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Data publikacji : 02/07/2020 - 13:00
Data aktualizacji : 03/08/2020 - 06:00