Domovská stránka > Prehľad možných úprav v rámci výberových testov

Prehľad možných úprav v rámci výberových testov

Úrad EPSO vytvoril prehľad možných úprav pri výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím alebo s osobitnými potrebami, vrátane tehotných a dojčiacich uchádzačiek.

V dokumente sa vysvetľuje, ako vymedzujeme pojem primerané úpravy, a navrhuje sa zoznam možných úprav. Môžete tak zistiť, čo jednotlivé typy úprav prinášajú, v rámci ktorej fázy testov a v ktorých testovacích centrách je možné ich poskytnúť a kto je za ich poskytovanie zodpovedný.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Upozorňujeme, že zoznam úprav je iba orientačný a nie je vyčerpávajúci. Môžete požiadať o ďalšie úpravy na základe vašich osobitných potrieb a podmienok. Ide o otvorený dokument, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať na základe vývoja v oblasti primeraných úprav, nových žiadostí uchádzačov o úpravy v rámci výberových testov a nových poskytnutých úprav.

Chcete sa dozvedieť viac o politike EPSO v oblasti rovnosti a rozmanitosti? Navštívte našu webovú stránku o rovnakých príležitostiach.

Pozrite si naše video o primeraných úpravách a informačný leták, ktorý krok za krokom vysvetľuje, ako požiadať o osobitné úpravy pri výberových testoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať (epso-accessibility@ec.Europa.eu).

Dátum publikovania : 02/07/2020 - 13:00
Dátum aktualizácie : 03/08/2020 - 06:00