Förstasida > Översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven

Översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven

Epso har tagit fram en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning eller särskilda behov. Den gäller också för sökande som är gravida eller ammar.

I översikten förklarar vi hur vi definierar skäliga anpassningar och beskriver de anpassningar som kan komma i fråga. Du kan se vad varje typ av anpassning innebär, var i förfarandet och i vilka provcentrum som det är möjligt att bevilja dem och vem som har ansvaret för de olika anpassningarna.

Läs mer om anpassningarna

Tänk på att översikten bara är vägledande och inte uttömmande – du kan alltid ansöka om andra anpassningar utifrån dina särskilda behov och förhållanden. Översikten uppdateras regelbundet på grundval av utvecklingen på området, nya ansökningar om anpassningar från våra sökande och nya beviljade anpassningar.

Vill du veta mer om Epsos policy för likabehandling och mångfald? Då ska du besöka vår webbsida om lika möjligheter.

Se vårt videoklipp om skäliga anpassningar och vår broschyr om hur du ansöker om särskilda anpassningar för urvalsproven.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: epso-accessibility@ec.europa.eu.

Publicerat den : 02/07/2020 - 13:00
Senaste uppdatering : 03/08/2020 - 06:00