Úvod > Pozitivní akční program pro stážisty se zdravotním postižením

Pozitivní akční program pro stážisty se zdravotním postižením

O CO JDE?

Placená stáž na Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v různých oblastech činnosti vyhrazená pro stážisty se zdravotním postižením. Tento program zaručuje státním příslušníkům EU s uznaným zdravotním postižením každoročně 4–6 míst v rámci placených stáží. Uchazeči musejí mít vysokoškolské vzdělání nebo být studenty třetího (nebo srovnatelného) ročníku vysokoškolské instituce. 

KDY?

Stáž může probíhat ve dvou pětiměsíčních obdobích:

od 1. února do 30. června (první termín)

od 1. září do 31. ledna (druhý termín)

JAK?

Podrobnější informace o tom, jak podat přihlášku, naleznete na internetových stránkách Rady.

ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ

Stážisté, kteří se účastnili tohoto akčního programu, hovoří o svých zkušenostech.

Datum příspěvku : 25/02/2021 - 09:44
Datum poslední aktualizace : 16/04/2021 - 11:28