Domovská stránka > Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím

Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím

O ČO IDE?

Platená stáž na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v rôznych oblastiach vyhradená pre stážistov so zdravotným postihnutím. Tento program zaručuje štátnym príslušníkom EÚ s uznaným zdravotným postihnutím 4 – 6 platených stáží za rok. Uchádzači musia mať vysokoškolský titul alebo byť aspoň v treťom (alebo ekvivalentnom) ročníku vysokoškolského štúdia. 

KEDY?

Stáže prebiehajú v dvoch päťmesačných cykloch:

od 1. februára do 30. júna (prvý cyklus)

od 1. septembra do 31. januára (druhý cyklus)

AKO?

Ďalšie informácie môžete získať a prihlášku na stáž si môžete podať na webovom sídle Rady.

PRÍBEHY STÁŽISTOV

Prečítajte si príbehy stážistov, ktorí sa zúčastnili na tomto akčnom programe.

Dátum publikovania : 25/02/2021 - 09:44
Dátum aktualizácie : 16/04/2021 - 11:28