Начало > Програма за позитивни мерки за стажанти с увреждания

Програма за позитивни мерки за стажанти с увреждания

КАКВО?

Платени стажове в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в различни области, запазени за стажанти с увреждания. Програмата гарантира 4-6 платени стажа годишно за граждани на ЕС с признато увреждане. Кандидатите трябва да имат висше образование или да са студенти трета година (или с равностоен статут) във висше учебно заведение.

 

КОГА?

Подаването на кандидатурите за периода септември 2020 г. — януари 2021 г. започва на 17 февруари (на обяд, брюкселско време) и завършва на 16 март 2020 г. (на обяд, брюкселско време).

 

КАК?

За повече информация и за кандидатстване, моля вижте уебсайта на Съвета.

Дата на публикуване : 17/02/2020 - 09:59
Дата на актуализацията : 24/02/2020 - 10:21