Domovská stránka > Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím

Program pozitívnych opatrení pre stážistov so zdravotným postihnutím

O ČO IDE?

Platená stáž na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v rôznych oblastiach vyhradená pre stážistov so zdravotným postihnutím. Tento program zaručuje štátnym príslušníkom EÚ s uznaným zdravotným postihnutím štyri až šesť platených stáží za rok. Uchádzači musia mať vysokoškolský titul alebo byť aspoň v treťom (alebo ekvivalentnom) ročníku vysokoškolského štúdia.

 

KEDY?

Prihlášky na stáž v období september 2020 – január 2021 sa budú môcť podávať od 17. februára (poludnie bruselského času) do 16. marca 2020 (poludnie bruselského času).

 

AKO?

Ďalšie informácie môžete získať a prihlášku na stáž si môžete podať na webovej stránke Rady.

Dátum publikovania : 17/02/2020 - 09:59
Dátum aktualizácie : 24/02/2020 - 10:21