Служители по проекти и дейности

Начало > Служители по проекти и дейности

Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex със седалище в Полша иска да създаде резерв от 300 кандидати, които да бъдат наемани като служители по проекти и дейности (асистенти). Агенцията гарантира заедно с държавите членки безопасното и гладко функциониране на външните граници на Европа.

Наетите служители ще извършват широк спектър от задачи в областите администрация, човешки ресурси, правни въпроси, бюджет и финанси, ИКТ и комуникация. Основните служебни задължения включват подкрепа на планирането, реализирането и наблюдението на проекти, подготовка и проследяване на изпълнението на бюджетите и финансовите задължения. Те включват също мониторинг на договорите и плащанията, както и участие в докладването на вътрешни и външни заинтересовани страни.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът за кандидатстване започва на 21 ноември!

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на една от държавите от ЕС или държавите от Шенгенското пространство и да владеете поне два официални езика на ЕС, като един от тях трябва да бъде английски.

Освен това трябва да притежавате диплома за образование след завършено средно образование и най-малко девет години професионален опит на пълно работно време ИЛИ диплома за завършено средно образование, даваща достъп до образование след завършено средно образование, и най-малко 12 години професионален опит на пълно работно време.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете поканата за заявяване на интерес, публикувана на 21 ноември 2019 г.