Pracovníci na podporu projektů a dalších aktivit

Úvod > Pracovníci na podporu projektů a dalších aktivit

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) se sídlem v Polsku hodlá vytvořit seznam 300 uchazečů na post pracovníků na podporu projektů a dalších aktivit (asistentů). Agentura společně s členskými státy zajišťuje bezpečnost a správné fungování vnějších hranic EU.

Přijatí pracovníci budou plnit širokou škálu úkolů v oblasti administrativy, lidských zdrojů, právních záležitostí, rozpočtu a financí, informačních a komunikačních technologií a komunikace. Jejich hlavním úkolem bude pomáhat s plánováním, prováděním a monitorováním projektů a s přípravou a sledováním rozpočtu a finančních závazků. Budou rovněž monitorovat smlouvy a platby a přispívat k tvorbě zpráv pro interní i externí zainteresované subjekty.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky je možné podávat od 21. listopadu 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem některého z členských států EU nebo zemí schengenského prostoru a znát alespoň dva úřední jazyky EU, z nichž jeden musí být angličtina.

Kromě toho musíte mít postsekundární vzdělání doložené diplomem a následně minimálně devítiletou odbornou praxi na plný úvazek, NEBO sekundární vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělávání, a následně minimálně dvanáctiletou odbornou praxi na plný úvazek.

Podrobné informace o požadavcích najdete ve výzvě k vyjádření zájmu zveřejněné 21. listopadu 2019.