Projekt- og aktivitetsstøttemedarbejdere

Forside > Projekt- og aktivitetsstøttemedarbejdere

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der har hovedkontor i Polen, vil oprette en liste over 300 ansøgere, der skal ansættes som projekt- og aktivitetsstøttemedarbejdere (assistenter). Sammen med EU-landene sikrer agenturet, at Europa har sikre og velfungerende ydre grænser.

De ansatte vil udføre en lang række opgaver inden for administration, menneskelige ressourcer, retlige anliggender, budget og finans, IT og kommunikation. De vigtigste opgaver består i at støtte planlægning, gennemførelse og overvågning af projekter, forberede og følge op på budgetter og finansielle forpligtelser. De omfatter også overvågning af kontrakter og betalinger samt bidrag til rapportering til interne og eksterne interessenter.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge sin viden, forbedre sine kvalifikationer og udvikle sin karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – ansøgningsperioden starter den 21. november!

 

Har du det, der skal til?

Du skal være statsborger i et EU-land eller et land i Schengenområdet og kunne mindst 2 officielle EU-sprog, hvoraf det ene skal være engelsk.

Derudover skal du have et eksamensbevis fra en postgymnasial uddannelse efterfulgt af mindst 9 års erhvervserfaring på fuld tid ELLER et eksamensbevis for uddannelse på sekundærtrinnet, der giver adgang til en postgymnasial uddannelse, efterfulgt af mindst 12 års erhvervserfaring på fuld tid.

Du kan læse nærmere om kravene i indkaldelsen af interessetilkendegivelser, som offentliggøres den 21. november 2019.