Projektide ja tegevusega seotud tugiametnikud

Avaleht > Projektide ja tegevusega seotud tugiametnikud

Poolas asuv Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex soovib luua reservi 300 kandidaadist, et nende hulgast värvata projektide ja tegevusega seotud tugiametnikke (assistente). Amet tagab koos liikmesriikidega ohutud ja hästitoimivad Euroopa välispiirid.

Värvatud ametnikud täidavad mitmesuguseid ülesandeid halduse, inimressursside, õigusküsimuste, eelarve ja rahanduse, IKT ja teabevahetuse valdkonnas. Peamised kohustused hõlmavad projektide kavandamise, rakendamise ja järelevalve toetamist, eelarvete ja rahaliste kohustuste koostamist ja täitmist. Need hõlmavad ka lepingute ja maksete jälgimist, samuti panust sisemistele ja välistele sidusrühmadele suunatud aruandlusse.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab vastavalt veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 21. novembrist!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi liikmesriigi või Schengeni ala riigi kodanik ning oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema inglise keel.

Lisaks peab kandidaadil olema diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus ning sellele järgnenud vähemalt 9 aastane täistööajaga töökogemus VÕI diplomiga tõendatud keskharidus (mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust) ning sellele järgnenud vähemalt 12 aastane täistööajaga töökogemus.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate 21. novembril 2019 avaldatud osalemiskutsest.