Tukivirkailijat hankkeisiin ja toimiin

Etusivu > Tukivirkailijat hankkeisiin ja toimiin

Frontex, Puolassa sijaitseva Euroopan raja- ja merivartiovirasto, haluaa luoda 300 hakijan laajuisen luettelon, josta se voi ottaa palvelukseen (hallintoavustajien tehtäväryhmään kuuluvia) tukivirkailijoita hankkeisiinsa ja toimiinsa. Frontexin tehtävänä on varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Euroopan ulkorajojen turvallisuus ja toimivuus.

Palvelukseen otetut virkailijat hoitavat monenlaisia tehtäviä henkilöstö- ja muun hallinnon, oikeudellisten asioiden, talousarvion ja varainhoidon, tieto- ja viestintätekniikan ja viestinnän aloilla. Päätehtäviin kuuluu hankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja seurannan tukeminen sekä talousarvion ja rahoitussitoumusten valmistelu ja seuranta. Lisäksi virkailijat seuraavat sopimuksia ja maksuja ja osallistuvat raportointiin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Tartu tilaisuuteen – hakuaika alkaa 21. marraskuuta 2019!

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Sinun on oltava EU:n jäsenvaltion tai Schengen-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä, joista yhden on oltava englanti.

Lisäksi sinulla on oltava keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, ja sen jälkeen hankittu vähintään yhdeksän vuoden kokoaikainen työkokemus TAI keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, ja sen jälkeen hankittu vähintään 12 vuoden kokoaikainen työkokemus.

Lisätietoa vaatimuksista on 21. marraskuuta 2019 julkaistussa kiinnostuksenilmaisupyynnössä.